Kunstformidler Vibeke Sandby

Velkommen til min hjemmeside.
I kalenderen i topmenuen kan du se, hvad jeg har på programmet af foredrag og omvisninger i den kommende tid.
- hjemmesiden er under opbygning, tak for din forståelse...

Skræddersyet kunstformidling,

jeg er mag. art. i kunsthistorie og har bred erfaring med foredrag, museumsomvisninger, skriftlig formidling med videre.

Kontakt mig og lad os tale om din opgave..

Kom med på forårets museumsbesøg..

I foråret viser jeg rundt på en række spændende udstillinger. Vi besøger Gl. Holtegaard, Louisiana, Gl. Strand, Statens Museum for Kunst og Sophienholm. Læs mere om udstillingerne og se, hvordan du kommer med...

Velkommen til min hjemmeside

• Dedikeret kunst- og kulturformidler med mange års erfaring fra forskellige kulturinstitutioner.
• Mag. art i kunsthistorie og dansens æstetik, Kbh. Universitet m.m. med et solidt fænomenologisk udgangspunkt.
• En sproglig stærk formidler på dansk og engelsk, og kan gøre mig forståelig på svensk og norsk.
• Formidler, der altid tænker tværfagligt med en parallel mellem værk, historie, samtidsproblematik.
• Agerende i et højt tempo, med nye input både i forhold til didaktik og kunstfagliglighed.

Gallerivandring i København

København har rigtigt mange gallerier og vi skal besøge nye som ”gamle”. Hvilke forskelle er der i galleriernes linje til kunsterne og hvilken betydning har gallerierne i Danmarks kunstliv? Hvad er en galleriejernes råd til køb af kunst? Først og fremmest skal vi fordybe os i de forskellige kunstneriske udtryk, som måske virker uforståelige ved første indtryk, men vi skal også i den udstrækning det er muligt, tale med galleristerne og få deres personlige udsagn om deres didikeredet arbejde med kunst. Der udover vil vi på vores vej stoppe op ved et offentligt kunstværk og høre mere om det.

Hightlights på museerne

Det bugner med god kunst og vi skal dykke ned i 4 vidt forskellige, meget smukke og farverige udstillinger. Ud over at få forståelse for de enkelte udstillede kunstnere og deres værker, vil besøgene også give et indblik i samtidens kunstpolitik og kuratering, samt udstillingsstedernes historik

Brask meets Willumsen

Selvom Willumsen blot havde været grafisk kunstner, ville hans produktion være fuldt tilstrækkelig til en markant placering. Han har udført både raderinger, litografier og træsnit, og inden for hver teknik har han udnyttet dens særlige kvaliteter. Oplev bl.a. Willumsens radering ”Frugtbarhed”, der provokerede den etablerede kunstverden i 1890’ernes København og hans skildringer af særlinge fra de sydeuropæiske lande.

Kunst i Folketinget - Snapstinget eller Tårnet

De folkevalgte på Christiansborg er omgivet af kunst, som de som parti selv vælger fra Statens Kulturarv af kunst, hver gang der er valg og rotation i partiernes mødelokaler.

Uldum Højskole 2016

Kunst og kultur er en indfaldsvinkel til at forstå de bevægelser der er i vores samfund, men det er også med til at udvikle vores ren personlige oplevelse af det kunstudtryk, som vi står over for på et museum eller i det offentlige rum.

Tidligere foredrag

Her kan du se en oversigt over tidligere rundvisninger, foredrag og lignende.